VERTA

Mali Danışmanlık ve Denetim A.Ş.

Verta, ticari müşterilerine vergi davaları ve vergi ihtilafları, transfer fiyatlandırma ve örtülü sermaye, ticari anlaşmazlık davalarında maddi zararın hesaplanması ve tüzel kişilik perdesinin kaldırılması analizi gibi geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 33 yıllık mesleki tecrübemiz, pratik ve en makul çözümlerin kısa sürede elde edilmesi amacıyla müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Hakkımızda

Dr. Namık Kemal Uyanık

Verta Mali Danışmanlık ve Denetim AŞ, ticari müşterilerine vergi davaları ve vergi ihtilafları, transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye, ticari anlaşmazlık davalarında maddi zararın hesaplanması ve tüzel kişilik perdesinin kaldırılması analizi gibi geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Verta, 2013 yılında Dr. Namık Kemal Uyanık tarafından kurulmuştur. Dr. Uyanık, Western Michigan Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisansını yapmış ve Hacettepe Üniversitesi'nden Mali Hukuk alanında Doktora derecesini almıştır. Dr. Uyanık'ın Maliye Bakanlığı ve kamu sektöründe 25 yıllık vergi inceleme ve yönetim tecrübesi, 8 yılı aşkın bir süredir de özel sektör ve akademik tecrübesi bulunmaktadır. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 7 yıla yakın bir süre Daire Başkanı, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı ve Vergi Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Vergi Usul Kanundan sorumlu Dairesi Başkanı olarak Gelir İdaresi Merkezi Uzlaşma Komisyonu Sekreteri olarak görev yapmıştır. 2000-2010 yılları arasında OECD’nin 6 numaralı Çalışma Grubu ve Rüşvetin Önlenmesi Çalışma Grubu'nda Türkiye Delegesi olarak görev yapmıştır.

Dr. Uyanık vergi davaları, transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye düzenlemeleri konularında yoğunlaşmış olup vergi incelemelerinde uygulanacak stratejilerin belirlenmesi, uzlaşma görüşmelerine katılım ve vergi mahkemeleri ve temyiz aşamasındaki vergi davalarına uzman görüşü hazırlama gibi konuları da kapsayan danışmanlık hizmetleri vermektedir. Son yıllarda, çeşitli büyük ölçekli vergi davalarında ve özellikle transfer fiyatlandırması dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası konulardaki birçok vergi incelemesinde danışman olarak yer almış ve vergi mükellefi lehine karar verilen önemli vergi davalarında danışmanlık yapmıştır. Genel olarak vergi, vergi davaları, transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye, maddi zararın hesaplanması ve ticari anlaşmazlık davalarında tüzel kişilik perdesinin kaldırılması gibi konularla ilgili 5 kitap ve 3 kitap bölümü ile 40'tan fazla makalenin yazarıdır. Maliye Bakanlığı, Danıştay, TÜSİAD, İTO, PWC, E&Y, YMM ve SMMM Odaları ve Üniversiteler tarafından düzenlenen; vergileme, vergi davaları, transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye, bilirkişi sistemi ve maddi zararın hesaplanması, OECD Sözleşmesi'ne göre yolsuzlukla mücadele ile ticari markanın değerlemesi ve vergilendirilmesi gibi çeşitli konuları kapsayan ulusal ve uluslararası seminer ve sempozyumlara konuşmacı olarak katılmıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Türk Ticaret Hukuku dersi vermektedir.

Hizmetlerimiz

VERGİ DAVALARI DANIŞMANLIĞI

Vergi dava dilekçesinin hazırlanması, vergi dairesinden tebliğ edilen bir ihbarnameyi veya vergi hatasının düzeltilmesi talebinizin reddini ve şikâyet prosedürü ile Bakanlığa başvurunuzun reddini dava konusu etseniz de en önemli eylemdir. En önemli vergi davalarında dilekçeler genellikle vergi inceleme raporlarının bulgularına göre hazırlanmaktadır. Dilekçe ve cevaplarda eksikliklerin ve hukuki hataların açıkça ve can alıcı bir şekilde ifade edilebilmesi için raporların en iyi şekilde yetkili bir kişi tarafından incelenmesi zorunludur. Aynı hususlar, vergilemeden emin değilseniz ve ihtirazi kayıtla vergi beyannamesi verdiyseniz ve ilgili vergi miktarına dava açtıysanız veya bir cezai vergi davasına dilekçe hazırlasanız da geçerlidir.

Vergi davalarında, mevcut konu için dava açmanın uygun işlem olup olmadığına dair kararın yanı sıra, müşteriler, gerekli olması halinde yürütmenin durdurulması talebinde bulunma ve duruşma talep edip etmeme, ki mahkeme kararının süresini kısaltacaktır, gibi önemli konularda stratejik kararlar vermek durumundadırlar. Bazı durumlarda müşteriler, VUK'un 379. maddesine göre mevcut bir vergi davasından vazgeçmenin gerekli olup olmadığı veya mevcut davaların birleştirilmesi talebinde bulunmanın gerekip gerekmediğiyle de karşılaşabilmektedirler. Nadir durumlarda, tarh edilen ek vergilerin ödenmesi ve aynı zamanda dava açılması gerekebilmektedir. Çünkü, muhtemelen uzun zaman alacak olan davanın karara bağlanmasını beklerken, dava süresi boyunca ödenmemiş vergi borcuna faiz tahakkuk etmeye devam edecektir. Ancak, vergi dairesine vergi davasına konu tutar kadar bir ödeme yapılması durumunda faizin bakiyeye tahakkuk etmesini durdurmak ve dava sürecine devam etmek mümkün olabilmektedir.

Müşterilere başarılı bir şekilde yardımcı olmak için, danışmanın vergi yasaları ve yasal düzenlemeler hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması ve her vakanın kendine özgü koşullarının, müşterinin mali durumunun ve ilave tarhiyatın yapıldığı yılı dikkatli bir şekilde değerlendirmede deneyimli olması gerekir. Müşterilerimizin bu konularda kendileri açısında en uygun kararları belirlemelerine yardımcı olmak için en iyi konumdayız. Dr. Uyanık, vergi kanunlarının çeşitli alanlarında geniş bir deneyime sahip olarak vergi davalarının yanı sıra cezai vergi meselelerine özel olarak odaklanmıştır. Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yaklaşık yedi yıl süreyle Daire Başkanlığı yapmış, Uygulama Dairesi, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu gibi farklı departmanlardan sorumlu olmuştur. Yönetimdeki pratik ve politika düzeyindeki deneyiminin birleşimi, ona karmaşık vergi sorunları ve vergi davaları ile karşı karşıya kalan birçok müşteri için çok değerli olan vergi kanunları ve düzenlemelerinin uygulanması konusunda özel bir çözümler üretmesine imkân vermiştir. Vergi davası danışmanı olarak, transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulanması ve Kurumlar Vergisi Kanunu konuları ile ilgili sayısız davayı ele almış ve kazanmıştır. Çeşitli şirket topluluklarına sürekli olarak vergi danışmanlığı hizmeti vermekte ve hem Vergi Mahkemesi hem de Temyiz düzeyindeki vergi davaları için özel uzman görüşleri hazırlamaktadır.

Duyarlı ve deneyimli dava danışmanlığı hizmetleri sağlama konusundaki kanıtlanabilir taahhüdümüz, müşterilerimizin karmaşık vergilendirme davaları için en iyi danışmanlık hizmetlerini alacaklarının garantisidir. Dava danışmanlığı yaptığımız müşteriler arasında hem ulusal hem de uluslararası firmalar ve gruplar bulunmaktadır.

VERGİ İNCELEMELERİ DANIŞMANLIĞI

Müşterilerin vergi incelemeleri ve ihtilaf risklerini en aza indirebilmeleri için Türkiye'deki son vergi ortamının tam olarak anlaşılması çok önemlidir. Vergi incelemelerinin tüm aşamalarında vergi ihtilaflarının nasıl önleneceği, yönetileceği ve çözüleceği konusundaki görüşlerimizi müşterilerimizle paylaşmaktayız.

İnceleme öncesi uyuşmazlıkları çözme hizmeti olarak, vergi beyannamesi verme pozisyonunu sağlamak için gerekli yasal belgelerin hazırlanmasına, konuya ilişkin özelge alınmasına ve Peşin Fiyatlandırma Anlaşması yapılmasına yardımcı olmaktayız. Vergi sorunlarını erken aşamada tespit edebilir ve böylece müşterilerin gereksiz maliyetlerden ve vergi yüklerinden kaçınmasına yardımcı olabiliriz. İnceleme konuları için stratejiler geliştirmek ve karmaşık vergi pozisyonlarını etkili bir şekilde sunmak ve tartışmak ve mevcut iş modeline yönelik diğer seçenekleri geliştirmek ve uygulamak için sizinle birlikte çalışabiliriz.

Şirketiniz vergi incelemesine alındıysa veya izaha davet mektubu aldıysa, vergi incelemesi aşamasında ek vergi tarhiyatı risklerini azaltmak ve / veya ortadan kaldırmak Vergi Mahkemesine gitmeden önce birincil öncelik olmalıdır. Herhangi bir vergi ihtilafı ve incelemesi için savunma dosyası hazırlamak için, vergi kanunları ve düzenlemeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip, çok sayıda vergi incelmesi yapma deneyimi olan ve vergi mükelleflerinin hakları ve denetim süreçleri hakkında bilgi sahibi bir ekip oluşturmaya hazırız. Bilgi talebinin nedeni, hedeflenen sorular ve hangi bilgilerin ne zaman verilmesi gerektiği konusunda net bir fikre sahip olmanıza yardımcı olmaktayız. İnceleme raporu değerlendirme komisyonlarına katılma, Vergi Müfettişleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmelerine veya Gelir İdaresi'nde tarhiyat sonrası uzlaşma görüşmelerine yardımcı olma ve uyuşmazlıkları verimli ve olumlu bir şekilde çözme konusunda çok deneyimliyiz.

Vergi denetimi anlaşmazlığı çözülmezse, müşterilerin vergi mahkemelerinde anlaşmazlığı çözmek için nelerin gerekli olduğunu anlamalarına ve davalar için argümanların ve destekleyici kanıtların esasını değerlendirmelerine yardımcı olmaktayız.

TRANSFER FİYATLANDIRMA, ÖRTÜLÜ SERMAYE VE KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI DANIŞMANLIĞI

Sürekli değişen bir vergi düzenleme ortamında, iyi tavsiye çok önemlidir. OECD tarafından, özellikle BEPS 15 eylem paketi bağlamında başlatılan değişiklikler, ülkelerin hızla bir dizi yeni ulusal ve uluslararası vergi kuralını uygulamasına neden olmuştur. Yeni kurallar, şirketlerin transfer fiyatlandırması ve grup içi krediler ve faiz giderleri politikalarını etkin bir şekilde izlemesini, uygulamasını ve gerekirse değiştirmesini gerektirmektedir. Boyutlarına ve işlemlerine bakılmaksızın, ilişkili tarafların bu konularda etkili ve güvenilir politikalara ihtiyacı vardır ve önleme, her zaman tedaviden daha iyidir.

Dr. Uyanık, Türkiye'de bu konularda yayımlanan ilk kitap olan “Transfer Fiyatlandırması” ve “Örtülü Sermaye, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Düzenlemeleri” kitaplarının yazarıdır. Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve kontrol edilen yabancı kurumlar ve MAP prosedürleri de dahil olmak üzere çifte vergilendirme sorunlarını çözme konusundaki düzenlemeler ve deneyimler hakkında geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Düzenli olarak bu konularla ilgili ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir. Kanıtlanabilir bir başarısı ve bu konularda çok sayıda emsal kararlara sahiptir.

Hizmetlerimiz arasında;

 • Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurumlar ve çifte vergilendirmeden kaynaklanan vergi risklerini en aza indirecek politikaların uygulanmasına yardımcı olmak,
 • Savunulabilir bir belgelendirme sistemi geliştirmek ve yıllık transfer fiyatlandırması raporu ile özel form ve Ülke Bazlı Raporlar hazırlamak ve karşılaştırma ve emsal karlılık analizleri yapmak,
 • Tartışmalı vergi pozisyonlarındaki belirsizliği azaltmak için müşterilerin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (APA'lar) almalarına yardımcı olmak,
 • Sınır ötesi transfer fiyatlandırması ihtilafları dahil olmak üzere çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulanmasındaki sorunları çözmek için Karşılıklı Anlaşma Usulü (MAP) sürecinin başlatılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak,
 • Optimum transfer fiyatlandırması ve kâr maksimizasyonu için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun transfer fiyatlandırma yöntemleri ile Gümrük Kanunu’nun değerleme düzenlemelerinin uyumlu hale getirilmesi,
 • Müşterilerin global iş stratejileri ile harmanlanmış daha iyi şirket içi işlem ve faaliyetlere sahip olmalarına ve grupiçi işlem maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak
 • Transfer fiyatlandırma düzenlemeleri açısından kurumsal yeniden yapılandırmanın analiz edilmesi,
 • Yurtdışı vergi idareleri tarafından transfer fiyatı ayarlamaları (birincil) düzeltme yapıldığında, Türkiye'deki karşıt düzeltmelerin ve / veya vergi iadelerinin talep edilmesine yardımcı olunması.
 • Özel Uzmanlık Alanlarımız

  Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi Zararın Hesaplanması

  Ticari anlaşmazlıklar terimi, sözleşme uyuşmazlıkları ve ticari haksız fiilleri içeren bir bağlamda şirketler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar olarak; maddi tazminat ise davalının eylemleri nedeniyle bir davacının uğradığı gerçek zararın maddi açıdan tazmin edilmesi olarak tanımlanabilir. Her türlü ekonomik maddi tazminatı talep edebilmek için sorumluluk ve illiyet bağı kanıtlanmak zorundadır. Sorumluluk ve illiyet belirlendikten sonra, ilgili maddi zarar tutarları dava edilebilir veya her ikisi de aynı anda dava konusu edilebilir. Maddi tazminatın amacı, zarar gördüğünü iddia eden tarafın ekonomik açıdan eski haline getirilmesidir ve davalar, yoksun kalınan kâr/kazanç veya fiili zararların tazmini talepleri ve kararlarla sonuçlanır. Fiili zarar, sözleşme ihlali veya haksız fiilin doğrudan bir sonucu olarak davacının maruz kaldığı maddi kayıpların tazmin edilmesi niteliğinde olan zararlardır.

  Ticari davalarda, maddi zararlar genellikle yoksun kalınan kârlar olarak talep edilir, hesaplanır ve mahkemelerce kararlaştırılır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlali davaları, menkul kıymet dolandırıcılığı, ticari sırlar, haksız zenginleşme, haksız rekabet ve rekabetin korunması davaları da bu tür talepleri içerebilir. Yoksun kalınan kârların uygun şekilde hesaplanabilmesi için, sorumluluk ve nedensellik bağı belirlendikten sonra, hesaplama için makul bir zarar süresi belirlemek ve doğru yöntemi uygulamak gerekmektedir. Yoksun kalınan kârların hesaplanması bazı önemli özelliklere sahiptir ve genel kabul görmüş metodolojilere ve kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Başarılı bir tazminat davasının en önemli unsuru, zararların kapsamlı ve tam olarak belgelenmiş bir analizi ile yoksun kalınan kâr hesaplamalarına dayanır. Analiz genellikle ilgili yasa bilgisi, ekonomi, finans, muhasebe, değerleme ve istatistik tekniklerinde uygun beceriler gerektirir ve deneyimli uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.

  Dr. Uyanık, Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi Zararın Hesaplanması kitabının yazarı olup kitabının ikinci baskısı 2017 yılında yayımlanmıştır. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Danıştay'daki tazminat davalarında Mahkemelerce atanmış Bilirkişi olarak görev yapmıştır. Maddi zararlar ve hesaplamalar konularındaki konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır. Haksız rekabet, sözleşme yükümlülüklerinin ihlali, ticari sır, patentlerin kötüye kullanımı, marka ihlali, fikri mülkiyet ihlali dahil ticari davalarda fiili zararlar ve yoksun kalınan kârlar hakkında özel uzman görüşleri hazırlamaktadır.

  Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Analizleri

  Hissedarlar, sermaye payına sahip oldukları sermaye şirketlerinin borçlarından sorumlu değildirler. Bu genel kuralın çok güçlü bir istisnası, belirli koşullar altında davacının bir hissedarın veya ana şirketin varlıklarına ulaşmasını veya bunun tersini mümkün kılan tüzel kişilik perdesinin kaldırılması doktrinidir. Doktrin, çoğunlukla alacak talepleri, iflas, dolandırıcılık işlemleri gibi çok çeşitli davalarda devreye girer. Stratejik bakış açısından, bir davacı, iflasın sonuçlarından kaçınmak veya uzlaşmayı teşvik etmek, hissedarlara veya ana şirkete ulaşmak için tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasını isteyebilir.

  Mahkemenin tüzel kişilik perdesinin kaldırılması talepli davalarda karar vermesi gereken nihai mesele, hâkim hissedarların şirketin ayrı tüzel kişiliğini, ayrı malvarlıklarını ve sınırlı yükümlülüğünü ihlal edip etmedikleri veya şirketi bir ikinci kişilik veya paravan bir şirket veya yasal olmayan işlemler için bir aparat olarak kullanıp kullanmadıklarıdır. Bu kararı verirken mahkeme, şirketin hissedarlarıyla olan işlemleri (faktörler) dahil olmak üzere kurumsal işlemlerin çeşitli yönlerini ele alan kanıtları dikkate alacaktır. Bu "faktörler" arasında; yetersiz sermayelendirme, kurumsal ve kişisel fon ve işlerin karıştırılması; kurumsal formalitelerin ve kişiliğin dikkate alınmaması; kurumsal kayıtların tutulmaması; diğer çalışanların ve yöneticilerin işlevsizliği; iflas ve kurumsal formun dolandırıcılık yapmak için kullanılması bulunmaktadır. Davacı, davasını somut delillerle ispat etme yükümlülüğüne sahiptir ve genellikle bir görüş raporu sunularak yerine getirilmektedir.

  Dr. Uyanık, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ kitabının yazarıdır ve kitabın birinci ve ikinci baskısı 2020 yılında yayımlanmıştır. Müşterilerin tüzel kişilik perdesinin kaldırılması talepli davalarında mümkün olan en iyi sonucu elde etmelerine yardımcı olmakta ve Mahkemeler için uzman görüşü hazırlamaktadır.

  Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesi

  Verta, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele Sözleşmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Dr. Uyanık, OECD’nin Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’nun (2004-2010) Türkiye Delegesi olarak ve Slovak Cumhuriyeti ve Polonya’nın II. Aşama İncelemelerinde görev alan ekibin bir üyesi olarak görev yapmıştır. 2001-2003 yılları arasında ABD'li meslektaşları ile birlikte rüşvet vakalarına ilişkin bazı incelemelerde bulunmuştur.

  Haberler

  Adres: Maidan İş Merkezi, Mustafa Kemal, 2118. Cd. No:4, C/72, 06510 Çankaya/Ankara Telefon: + 90 312 557 07 72 Faks: +90 312 229 08 …

  Yeni sitemiz https://vertadanismanlik.com.tr üzerinden hizmete açılmıştır.

  Yayınlar

  Kitaplar

  Kitap Bölümleri

  Makaleler

  (30+ Makale)

  Çözüm Ortaklarımız

  ASD Hukuk Bürosu

  Ceyhun Atıf Kansu cad. no:112/29-30 Balgat Çankaya

  Telefon: +90 312 473 59 49
  Faks: +90 312 473 59 36

  Taxia Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

  Mecidiyeköy Mah., Şehit Ahmet Sok.​ Ada Residence No: 6-10/51 Şişli / İstanbul

  Telefon: +90 212 211 11 10
  Mobil: +90 530 954 64 10
  E-posta: tax@taxia.com.tr

  Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

  Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/64 Ankara

  Telefon: + 90 312 472 92 62
  Faks: + 90 312 472 92 63

  İletişim

  Merkez:

  Verta Mali Danışmanlık ve Denetim A.Ş.

  Maidan İş Merkezi, Mustafa Kemal, 2118. Cd. No:4, C/72, 06510 Çankaya/Ankara

  Telefon: + 90 312 557 07 72

  Faks: +90 312 229 08 78

  İletişim Formu