Transfer Fiyatlandırma (ikinci baskı). (Türmob)(2007)

Transfer fiyatlandırması kavramı OECD rehberi ve emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde açıklanmakta, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasına yer verilmiştir. Karşılaştırma analizi tüm yönleri ile ele alınmış ve örneklerle desteklenmiştir. Emsal bedel yöntemleri örneklerle ve gelişmiş bazı ülke uygulamaları ile birlikte analiz edilmiş, vergi kanunları yanında Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yapılan düzenlemelere yer verilmiştir. Gayrimaddi varlıklar, grup içi hizmetler ve maliyet dağıtım anlaşmaları ayrıca incelenmiştir. Vergi incelemeleri ile transfer fiyatlandırma stratejileri arasındaki ilişki ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş ve transfer fiyatlandırma anlaşmazlıklarının azaltılması ve çözümlerinde vergi idareleri ve mükellefler üzerine düşen yetki ve sorumluluklar vurgulanmıştır. Bu kapsamda peşin transfer fiyatlandırma anlaşmaları ve cezaların uygulanmasına yer verilmiştir. İkinci baskısı biten kitabın üçüncü baskısı OECD rehberinde ve Türk vergi mevzuatında yapılan değişiklikleri içermekte ve pratik uygulamaya yönelik yeni bölümler içermekte olup basım çalışmaları devam etmektedir.