Örtülü Sermaye, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Düzenlemeleri. (Türmob)(2007)

Örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve çifte vergilendirmenin önlenmesi düzenlemeleri bu konulardaki OECD ilkeleri ve gelişmiş bazı ülkelerin uygulamalarını ele almaktadır. Kitabın ikinci baskısında mevzuattaki gelişmeler ele alınmakta ve yeni bölümler ilave edilmektedir.