Bir Bölüm Finansal İşlemler ve Vergilendirilmeleri. (Türkiye Bankalar Birliği)(2001)

Bir Bölüm Finansal İşlemler ve Vergilendirilmeleri kitabı; vadeli işlem sözleşmeleri, bireysel emeklilik sistemi, Türkiye ve ABD’de menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, konut kredisi sözleşmelerinde damga vergisi uygulaması gibi seçilmiş bazı finansal işlemleri ve vergilendirilmesini konu almaktadır. Kitabın birinci baskısı tükenmiştir.