Transfer Fiyatlandırma (ikinci baskı). (Türmob)(2007)

Transfer fiyatlandırması kavramı OECD rehberi ve emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde açıklanmakta, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasına yer verilmiştir. Karşılaştırma analizi tüm yönleri ile ele alınmış ve örneklerle desteklenmiştir. Emsal bedel yöntemleri…

Okumaya devam edin Transfer Fiyatlandırma (ikinci baskı). (Türmob)(2007)
Örtülü Sermaye, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Düzenlemeleri. (Türmob)(2007)

Örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve çifte vergilendirmenin önlenmesi düzenlemeleri bu konulardaki OECD ilkeleri ve gelişmiş bazı ülkelerin uygulamalarını ele almaktadır. Kitabın ikinci baskısında mevzuattaki gelişmeler ele alınmakta…

Okumaya devam edin Örtülü Sermaye, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Düzenlemeleri. (Türmob)(2007)