Gecikme Faizinin Bazı Hallerde Uygulanmamasına İlişkin Önerimiz – Vergi Dünyası Ağustos 2021 Sayı 480

https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler/agustos-2021-vergi-dunyasi-dergisi Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan taslak Vergi Usul Kanunu (VUK) tasarısının “Özel haklar” başlıklı 123. Maddesinin (d) bendinde mükelleflerin, “Bu Kanunda yer alan hükümlere dayanılarak ceza kesilmemesi ve…

Okumaya devam edin Gecikme Faizinin Bazı Hallerde Uygulanmamasına İlişkin Önerimiz – Vergi Dünyası Ağustos 2021 Sayı 480