Our suggestion for some applications of late assessment interest - Vergi Dünyası August 2021 Volume 480

https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler/agustos-2021-vergi-dunyasi-dergisi Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan taslak Vergi Usul Kanunu (VUK) tasarısının “Özel haklar” başlıklı 123. Maddesinin (d) bendinde mükelleflerin, “Bu Kanunda yer alan hükümlere dayanılarak ceza kesilmemesi ve…

Continue Reading Our suggestion for some applications of late assessment interest - Vergi Dünyası August 2021 Volume 480
Future Markets

Makaleye ulaşabilmek için lütfen bizimle info@vertadanismanlik.com.tr üzerinden iletişime geçiniz.

Continue Reading Future Markets