HAKKIMIZDA >

Verta Mali Danışmanlık ve Denetim AŞ. 23.02.2013 tarihinde Dr. Namık Kemal Uyanık tarafından kurulmuştur. Namık Kemal Uyanık Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirmiş, Western Michigan Üniversitesinde ekonomi mastırını ve Hacettepe Üniversitesinde Maliye Doktorasını tamamlamıştır. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak başladığı iş hayatında çok sayıda vergi incelemesi, teftiş, tahkikat ve karapara incelemeleri yapmıştır. 2000-2006 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığında Daire Başkanı, 2003-2005yılları arasında Vergi Konseyi Genel Sekreteri, 2005 – 2006 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi (Son üç ay Kurul Başkan Yardımcısı) ve 2005 – 2006 yıllarında da Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Vergi Usul Kanunundan sorumlu Daire Başkanı olarak yaklaşık 2 yıl merkezi uzlaşma komisyonunun sekreterya görevini yapmıştır. OECD 6 numaralı Çalışma Grubu ve Rüşvetle Mücadele Grubunda delege olarak görev yapmış; OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik olarak Slovakya ve Polonya’nın II. Aşama denetiminde vergi, muhasebe ve denetim konularından sorumlu denetçi olarak denetim ekibinde görev yapmıştır. Yayımlanmış 4 kitabı, iki kitap bölümü, basım hazırlıkları devam eden doktora tezi ve 30’dan fazla makaleye sahiptir. Maliye Bakanlığı, Tüsiad, İTO, AİB, PWC, Ernst&Young, SMMM ve YMM odaları ve Danıştay Başkanlığı gibi kurumların düzenlediği farklı konulardaki çok sayıda seminer ve sempozyumda konuşmacı olarak yer almıştır. Okan Üniversitesi Muhasebe ve Finans yüksek lisans programlarında Denetim Uygulamaları dersini vermektedir.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.